Jdi na obsah Jdi na menu
 

PRAVIDLA

Obecná pravidla

1.) Žák musí vždy poslouchat vyučujícího (instruktor, učitel, mistr).
2.) Žák musí být zdravotně způsobilý (potvrzení od lékaře).
3.) Žák nesmí nikomu předávat a ukazovat dovednosti, které získal na tréninku, bez souhlasu vyučujícího.
4.) Žák se musí seznámit s provozním řádem, kde probíhá výuka a dodržovat tento řád.
5.) Žák je zodpovědný za zranění popř. jiné zdravotní problémy vzniklé v průběhu některé z aktivit pořádaných školou, ať už zaviněním žáka nebo cizím zaviněním a nedopustí, aby tato odpovědnost byla přenesena na někoho jiného. Žák je srozuměn(a), že účastí na aktivitě pořádané mimo školu nezískává zvláštní úrazové pojištění. Má-li o takové pojištění zájem, opatří si je na vlastní náklady.
6.) Žák nese veškerou zodpovědnost za ztrátu či odcizení svého majetku v průběhu aktivit pořádaných školou a nedopustím, aby tato odpovědnost byla přenesena na někoho jiného.
7.) Žák musí vyplnit a předat přihlášku vyučujícímu. Souhlasí s předáním osobních údajů vyučujícímu a schvaluje jejich další použití (předání některých údajů do evidence dragonstyle, wmaa-roc, resp. DDM Světlá nad Sázavou či TJ Sokol Golčův Jeníkov, nahlédnutí do těchto údajů osobám pověřených výukou na některé z akcí školy).
8.) Má-li žák méně než 18let, souhlasí s obecnými pravidly také jeho zákonný zástupce.

Desatero adepta Wu Shu

1.)   Žák musí cvičit dlouho a vytrvale a nepodlehnout žádným motivům, které by ho odvedly od tréninku.
2.)   Použit své vědomosti může pouze v sebeobraně.
3.)   Žák musí být uctivý  skromný ve vztahu k mistrovi a starším učedníkům, vždy jim musí projevovat úctu.
4.)   Učedník musí být vždy uvážlivý, čestný a srdečný ve vztahu k ostatním žákům.
5.)   Nikdo nesmí podle své chuti předvádět lidem své umění, ale musí odmítnout každou výzvu k boji.
6.)   Nikdo nesmí v žádném případě první začít bitku.
7.)   Adept Wu Shu nemá pít víno* a jíst maso**.
8.)   Každý musí projevovat pohlavní zdrženlivost.
9.)   Je zakázáno učit Wu Shu lidi, u nichž není záruka, že své znalosti nezneužijí.
10.)  Učedník Wu Shu nesmí projevovat zlobu, žádostivost a chvastounství.

(Deset příkazů Czjao Juana)

* v té době neznali jiný alkohol nebo měli pouze víno, obecně je myšleno alkohol, přesněji etanol
**v této době měli především maso vepřové, tudíž omezení platí hlavně pro vepřové, netýká se to hovězího, kuřecího a ryb

Tréninkový řád

1.)   Žák musí být vždy v bdělém a střízlivém stavu a musí chodit včas.
2.)   Žák by neměl pít alkohol (pokud pije, tak posiluje pouze psychickou a fyzickou stránku, duševní a energetická zaostává) a nesmí kouřit.
3.)   Při vchodu do dojo (tělocvičny) a odchodu se žák uklání směrem do tělocvičny.
4.)   Žák musí mít oddílové kimono (vyjímku tvoří začátečníci), pás se svým výkonnostním stupněm a pomůcky, které určí vyučující.
5.)   Žák nesmí během vyučování mluvit, pokud není tázán a nesmí dělat jiné věci pokud mu nebyli určeny.
6.)   Žák musí vždy bezpodmínečně uposlechnout vyučujícího.
7.)   Žák musí dodržovat docházku.
8.)   Žák musí vždy dodržovat atributy bojovníka: kontrola – disciplína – snášenlivost – schopnost načasování a vůle.
9.)   Je důležité, aby žák následoval jednu školu, jednoho mistra. Stát se přirozeným, prostým, silným a moudrým. Neboť začátečník nemá dost zkušeností a chce pokaždé začít znovu, žije hledáním a v budoucnu chce mít slávu mistra, ovšem ne jeho povinnosti.
10.)  Nedodržení výše uvedeného řádu může vést k vyloučení z oddílu.